Change language to ENGLISH

ELKOM Przedsiębiorstwo Projektów i Wykonawstwa Sp. z o. o.ZAKRES USŁUG

Podążając za potrzebami naszych Klientów oferujemy kompleksową obsługę „pod klucz” w wykonawstwie robót inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych w zakresie:

  • elektroenergetycznych linii napowietrznych o napięciu do 110kV
  • elektroenergetycznych linii kablowych o napięciu do 30 kV
  • elektroenergetycznych stacji i rozdzielni napowietrznych i wnętrzowych do 110kV
  • elektrowni wiatrowych
  • prac kontrolno – pomiarowych
  • instalacji elektrycznych
  • budowy linii teletechnicznych

Naszymi zamawiającymi są inwestorzy publiczni oraz prywatni.