Change language to ENGLISH

ELKOM Przedsiębiorstwo Projektów i Wykonawstwa Sp. z o. o.KONTAKT

 • ELKOM
 • Przedsiębiorstwo Projektów i Wykonawstwa
 • Sp. z o. o.
 • ul. Orzechowa 2
 • 26-600 Radom
 • Tel./fax (+48 48) 366-27-36
 • e-mail: biuro@elkom.radom.pl
 • www: www.elkom.radom.pl
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
 • XIV Wydział Gospodarczy KRS
 • Nr KRS: 0000290842
 • NIP: 796-000-09-94
 • Regon: 670505741
 • Kapitał zakładowy: 800.000,00 PLN